Hatalar ve Çözümleri MVC

“ArgumentException: Aynı anahtara sahip öğe zaten eklenmiş.” Hatası

Modelde aynı isimde birden fazla değişken tanımlı ise bu hatayı veriyor. Değişkenlerin türleri farklı olduğu için modele ekleme yaparken hata vermiyor ancak ilerleyen süreçte ilgili modeli kullanmak istediğinizde başlıkta belirttiğim hataya düşüyor.