Yazılım

Visual Studio Kısayollar

F2 =  İmlecin üzerinde bulunduğu tanımın kendisine gidiyor. Değişken ise tanımlandığı alana gidiyor. Metod ise metodun kendisine gidiyor.

F5 =  Projeyi çalıştırır
F6 =  Projeyi build eder.

CTRL + PAUSE/BREAK = Build etme esnasında build işlemini iptal eder. 
CTRL + ALT + F7 = Build işlemini iptal eder.

F9 =  İmlecin bulunduğu satıra BreakPoint atar.
F10 = Kodları izlerken metodların içerisinde girmeden devam eder.
F11 = Kodları izlerken metodların içerisinde girerek devam eder. (Tüm adımları takip etmek için.)

SHIFT + F5 = Debug Modunu durdurur.

CTRL + ENTER = İmlecin bulunduğu satırın üstüne bir satır açar.
TAB = Kodu yazmaya başladığınızda kodun devamını tamamlar.
TAB + TAB = FOR yazıp TAB + TAB yaptığınızda FOR döngüsünün geri kalan kısımlarını otomatik yazar.

CTRL + SPACE = Kodu yazmaya başladığınızda yazdığınız harfler ile başlayan kodların listesini gösterir. İstediğiniz kod görünmüyorsa ilgili NamaSpace i projeye eklememişsinizdir. Liste açılmıyorsa bazen nedense takılıyor. Takıldığı zaman kod sayfasını kapatıp yeniden açın. Örn DataTable için “using System.Data;” gerekir.

CTRL + K + S = Yazdığınız kodları IF, TRY, FOR gibi kontrol ve döngü bloklarının arasına almak için, kodları seçip bu kısayolu kullandığınızda size bir liste açar ve siz o listeden istediğiniz komutu seçersiniz. Bu şekilde seçtiğiniz tüm kodları seçtiğiniz kontrol veya döngü ile çevreler. SURROUND

CTRL + K + D = Sayfadaki tüm kodları düzenler. Herhangi satırda hata var ise düzenleme yapmaz. Önce o hatayı gidermelisiniz.
CTRL + M + M = Çalıştığınız kod bloğunu kapatır. Aynı işlem tekrar açar.
CTRL + M + O = Sayfadaki tüm kod bloklarını kapatır.
CTRL + M + L = Sayfadaki tüm kod bloklarını namespace’ e kadar kapatır.
CTRL + M + X = Sayfadaki tüm kod bloklarını açar.

CTRL + K + C = imlecin bulunduğu yada seçtiğiniz satrıları yorum satırı yapar.
CTRL + K + U = imlecin bulunduğu yada seçtiğiniz satrıları yorum satırından çıkarır.

CTRL + L = İmlecin bulunduğu satırı siler ve kopyalar.
SHIFT + DELETE = İmlecin bulunduğu satırı siler ve kopyalar.
CTRL + INSERT = Kopyalanan kodu yapıştırır. CTRL + V ile aynı işi yapar.

CTRL + SHIFT + ENTER = Programı tam ekran yapar. Aynı işlem tam ekrandan çıkarır. Çift monitör kullanıyorsanız enfes oluyor

https://sanalkurs.net/visual-studio-da-mutlaka-bilmeniz-gereken-kisayollar-supriz-sonlu-10531.html