Hatalar ve Çözümleri Yazılım

“The IIS Express applicationHost.config file contains invalid” Hatası

Projeyi başlatırken alt projeler unload olarak kalmışsa ve reload yaparken bu hatayı veriyorsa c diskinde bulunan iis config dosyalarının belgeler içindeki iis confige atılması gerekiyor, varsa değiştirilmesi gerekiyor. .net – The IIS Express applicationHost.config file contains invalid entries and must be corrected before you can open project – Stack Overflow

Hatalar ve Çözümleri MVC

.Net Core Yüksek Boyutlu Belge Yükleme Sorunu

builder.Services.Configure(options =>{options.MultipartBodyLengthLimit = int.MaxValue;options.MultipartHeadersLengthLimit = int.MaxValue;options.ValueLengthLimit = int.MaxValue;options.BufferBodyLengthLimit = int.MaxValue;options.ValueLengthLimit = int.MaxValue;options.MultipartBoundaryLengthLimit = int.MaxValue;options.MultipartHeadersCountLimit = int.MaxValue;options.MultipartHeadersLengthLimit = int.MaxValue;}); https://stackoverflow.com/questions/38698350/increase-upload-file-size-in-asp-net-core

Yazılım

MacOS Big Sur E-imza Problemi

Mac OS Big Sur versiyonunda smart kart kütüphanesinin path’inin java da yazılmış uygulamalarda set edebilmesi gerekmektedir.System.setProperty(“sun.security.smartcardio.library”,”/System/Library/Frameworks/PCSC.framework/Versions/Current/PCSC”); https://akiskart.bilgem.tubitak.gov.tr/tr/destek.html